Гранулат от орехови черупки

Гранулатът от орехови черупки е органичен абразив за бластиране от натрошени орехови черупки. Ореховите черупки са меки, ъгловати и са най-подходящи за щадящо почистване на особено чувствителни области. Този абразив за бластиране освен това има свойството да изгаря без остатък при високотемпературно въздействие.

Предлагани едрини на зърната

(основната област на зърното)

0,20-0,45mm
0,45-0,80mm
0,45-1,00mm
0,80-1,30mm
1,00-1,70mm
1,30-1,70mm
1,70-2,40mm

Физични
свойства

Твърдост: ок. 3,5 по скалата на Моос
Форма на зърната: ъгловата
Температура на топене: ок. 170 °C
Специфично тегло: ок. 1,0 – 1,2 g/cm3
Насипно тегло: ок. 0,6 – 0,8 g/cm³
(според размера на зърната)

Средни резултати от химичния анализ

Без съдържание на желязо

Системи за бластиране

– Машини за бластиране под налягане
– Инжекторни бластиращи машини

Области на приложение

– Почистване на двигатели в автомобилната промишленост
– Почистване на двигатели в корабостроенето
– Щадящо почистване на чувствителни повърхности
– Отстраняване на замърсявания без промяна на толеранса на основния материал
– Почистване на осенъци от пластмаси
– Матиране на пластмасови повърхности

Разфасовка

Чували по 25 kg върху палети по 1 t

Минимално количество за поръчка

50 kg (2 чувала)

Искате да поръчате гранулат от орехови черупки? Щракнете тук, за да отидете на формуляра за запитване