Previous slide
Next slide

Качество

За да можем да продължим да доставяме продукти с най-високо качество, са необходими големи мащаби.

По принцип всички световни производители, чиито продукти предлагаме, са сертифицирани. Механичните и химичните свойства на продуктите се контролират постоянно от нас или в свързани лаборатории. Освен това всички предлагани от нас продукти са нови, а не възстановени.

Преди да приемем нови продукти или доставчици, се уверяваме сами в процесите и спазването на указанията ни за качество, като посещаваме на място производствените предприятия. Ако някой производител не съответства на високите ни стандарти, той не може да бъде включен към доставчиците ни.

За да няма риск от колебания в качеството на продуктите ни, от много години си сътрудничим до голяма степен със самите доставчици. Принципът „Доверявай се, но проверявай“ обаче важи за всички.

И тези дългогодишни доставчици и техните продукти се изпитват от нас редовно и обстойно. Само така е възможно да доставяме на клиентите си продукти с постоянно високо качество в продължение на много години. 

Като цяло гарантираме на клиентите си най-високото ниво на качество на пазара за всички предлагани от нас продукти.