Previous slide
Next slide

Kvalita

Na kvalitu produktů neustále klademe ty nejvyšší nároky.

Všichni naši výrobci jsou držiteli certifikátů po celém světě. Ve vlastních či přidružených laboratořích neustále kontrolujeme mechanické a chemické vlastnosti produktů. Zásadně nabízíme všechny produkty jako nové zboží, nepracujeme s regenerátem.

Před zařazením nových produktů do naší nabídky nebo navázáním spolupráce s novým dodavatelem navštívíme konkrétní výrobní závod a na místě se přesvědčíme o používaných procesech a dodržování našich kvalitativních směrnic. Pokud některý výrobce nedokáže splnit naše vysoké kvalitativní nároky, nemůže se zařadit mezi naše dodavatele.

Abychom u našich produktů neriskovali kvalitativní odchylky, po mnoho let velmi intenzivně spolupracujeme se stejnými dodavateli. Přitom se však vždy řídíme pravidlem: „Důvěřuj, ale prověřuj.“

I u produktů po mnoho let odebíraných od stejných dodavatelů provádíme v pravidelných intervalech důkladné kontroly. Díky tomu můžeme našim zákazníkům stále nabízet produkty, jejichž kvalita zůstává na vysoké úrovni. 

U všech našich produktů zákazníkům zásadně garantujeme nejvyšší kvalitu na trhu.