Стъклен гранулат

Стъкленият гранулат представлява ъгловати абразивни частици за бластиране за многократна употреба без съдържание на метал и затова са подходящи за обработка на неръждаема стомана и алуминий. Заради ъгловатата си форма стъкленият гранулат има по-силно абразивно действие върху бластираните повърхности, отколкото стъклените перли. Заради по-малката си твърдост обаче стъкленият гранулат е по-слабо агресивен от корунда.

Предлагани едрини на зърната

(основната област на зърното)

80-150µm
100-200µm
200-300µm
300-600µm
300-800µm
400-1400µm

Физични
свойства

Твърдост: 6 – 7 по скалата на Моос
Форма на зърната: ъгловата
Температура на топене: ок. 730 °C
Специфично тегло: ок. 2,5 g/cm³
Насипно тегло: ок. 1,2 – 1,8 g/cm³
(според размера на зърната)

Средни резултати от химичния анализ

SiO2: 68,00-75,00%
Na2O: 12,00-18,00%
CaO: 7,00 – 12,00%
MgO: макс. 5,00%
Al2O3: макс. 2,50%
K2O: макс. 1,50%
Fe2O3: макс. 0,50%

Системи за бластиране

– Машини за бластиране под налягане
– Инжекторни бластиращи машини

Области на приложение

Дробеструйно почистване:
– Отстраняване на пластове ръжда и обгар по метални повърхности
 – Отстраняване на остатъци от формоване по отливки
 – Отстраняване на топлинно оцветяване

Финишна обработка на повърхности:
– Матиране на метални повърхности
– Постигане на визуални ефекти

Разфасовка

Чували по 25 kg върху палети по 1 t

Минимално количество за поръчка

50 kg (2 чувала)

Искате да поръчате стъклен гранулат? Щракнете тук, за да отидете на формуляра за запитване