Glasgranulat

Glasgranulat är ett kantigt, järnfritt blästermedel och därmed lämpligt för bearbetning av rostfritt stål och aluminium. Tack vare den kantiga formen har glasgranulatet en kraftigare, slipande verkan på den blästrade ytan än glaskulor. Ändå är glasgranulat mindre aggressivt än korund tack vare den lägre hårdheten.

Kornstorlekar som kan levereras

(huvudkornområde)

80-150µm
100-200µm
200-300µm
300-600µm
300-800µm
400-1400µm

Fysikaliska egenskaper

Hårdhet: 6–7 mohs
Kornform: kantig
Smältpunkt: ca 730 °C
Specifik vikt: ca 2,5 g/cm³
Bulkvikt: ca 1,2–1,8 g/cm³
(beroende på kornstorlek)

Kemisk genomsnittsanalys

SiO2: 68,00-75,00%
Na2O: 12,00-18,00%
CaO: 7,00 – 12,00%
MgO: max. 5,00%
Al2O3: max. 2,50%
K2O: max. 1,50%
Fe2O3: max. 0,50%

Blästersystem

– Tryckblästersystem
– Injektorblästersystem

Användningsområden

Rengöringsblästring:
– Borttagning av rost och glödskalsskikt på metalliska ytor
– Borttagning av formrester på gjutgods
– Borttagning av anlöpningsfärg

Ytfinish:
– Matta metalliska ytor
– Ta fram optiska effekter

Förpackning

Säckar på 25 kg på pallar med 1 t

Minsta kvantitet

50 kg (2 säckar)

Vill du beställa glasgranulat? Här hittar du till frågeformuläret