Ädelkorund

Ädelkorund (vit) är ren aluminiumoxid och därmed lämplig för bearbetning av rostfritt stål och aluminium. Detta järnfria bläsermedel kombinerar egenskaperna kantig, spröd och hård. Därmed har denna mineral en kraftig, slipande verkan på den blästrade ytan. Ädelkorund hör till gruppen elektrokorund.

Kornstorlekar som kan levereras

(huvudkornområde)

FEPA
F 012: 1400–2000µm
F 014: 1180–1700µm
F 016: 1000–1400µm
F 020: 850–1180µm
F 022: 710–1000µm
F 024: 600–850µm
F 030: 500–710µm
F 036: 425–600µm
F 040: 355–500µm
F 046: 300–425µm
F 054: 250–355µm
F 060: 212–300µm
F 070: 180–250µm
F 080: 150–212µm
F 090: 125–180µm
F 100: 106–150µm
F 120: 90–125µm
F 150: 63–106µm
F 180: 63–90µm
F 220: 53–75µm

Fysikaliska egenskaper

Hårdhet: 9 mohs
Kornform: kantig
Smältpunkt: ca 2050 °C
Specifik vikt: ca 4,0 g/cm3
Bulkvikt: ca 1,5–2,1 g/cm3
(beroende på kornstorlek)

Kemisk genomsnittsanalys

Al2O3: 99,50%
Na2O+K2O: 0,25%
Fe2O3: 0,02%
SiO2: 0,03%
CaO: 0,10%
C: 0,05%

Blästersystem

– Tryckblästersystem
– Injektorblästersystem

Användningsområden

Rengöringsblästring:
– Rengöring av metalliska ytor med materialnötning (slipande verkan)
– Borttagning av rost och glödskalsskikt på metalliska ytor
– Borttagning av anlöpningsfärg

Ytfinish:
– Matta ytor
– Ta fram optiska effekter

Övrigt:
 – Rugga upp metalliska ytor
– Matta glas
– Grada av
– Bearbeta arbetsstycken med extremt hög hårdhet

Förpackning

säckar på 25 kg på pallar med 1 t

Minsta kvantitet

50 kg (2 säckar)

Vill du beställa ädelkorund? Här hittar du till frågeformuläret