Glaskulor

Glaskulor är ett runt, järnfritt blästermedel och därmed lämpligt för bearbetning av rostfritt stål och aluminium. Denna produkt är tack vare sin runda form lämplig för en skonsam rengöring och för att uppnå snygga ytor. Mikroglaskulor är ett av de mest använda blästermedlen i hela världen.

Kornstorlekar som kan levereras

(huvudkornområde)

0-50µm
40-70µm
70-110µm
90-150µm
100-200µm
150-250µm
200-300µm
300-400µm
425-850µm

Fysikaliska egenskaper

Hårdhet: 6–7 mohs
Kornform: rund
Smältpunkt: ca 730 °C
Specifik vikt: ca 2,5 g/cm3
Bulkvikt: ca 1,5–1,6 g/cm3
(beroende på kornstorlek)

Kemisk genomsnittsanalys

SiO2: 68,00-75,00%
Na2O: 12,00-18,00%
CaO: 7,00-12,00%
MgO: max. 5,00%
Al2O3: max. 2,50%
K2O: max. 1,50%
Fe2O3: max. 0,50%

Blästersystem

– Tryckblästersystem
– Injektorblästersystem

Användningsområden

Rengöringsblästring:
– Borttagning av rost och glödskalsskikt på metalliska ytor
– Borttagning av formrester på gjutgods
– Borttagning av anlöpningsfärg

Ytfinish:
– Förädla ytan  – Ta fram optiska effekter

Kulblästring (shot peening):
– Målinriktad komprimering av ytan
(göra ytan fastare/förbättra de mekaniska egenskaperna)

Formblästring:
– Kulblästring för formgivning eller för att rikta arbetsstycken

Förpackning

säckar på 25 kg på pallar med 1 t

Minsta kvantitet

50 kg (2 säckar)

Vill du beställa glaskulor? Här hittar du till frågeformuläret