Keramiska kulor

Keramiska kulor är baserade på en extremt hållbar zirkoniumoxidkeramik. Denna produkt är järnfri och därmed lämplig för bearbetning av rostfritt stål och aluminium. De keramiska kulornas runda form möjliggör en skonsam rengöring och tillverkningen av optiskt snygga ytor. Detta blästermedel har en mycket lång användningstid i jämförelse med glaskulor. Keramiska kulor är ett högteknologiskt blästermedel som uppfyller allra högsta krav.

Kornstorlekar som kan levereras

(huvudkornområde)

K205: 0-63µm
K125: 0-125µm
K120: 70-125µm
K60: 125-250µm
K40: 250-425µm
K30: 425-600µm

Fysikaliska egenskaper

Hårdhet: 7–7,5 mohs
Kornform: rund
Smältpunkt: ca 2100 °C
Specifik vikt: ca 3,8 g/cm3
Bulkvikt: ca 2,0–2,3 g/cm³
(beroende på kornstorlek)

Kemisk genomsnittsanalys

ZrO2: 60,00-70,00 %
SiO2: 28,00–33,00 %
Övrigt: <10,00 %

Blästersystem

– Tryckblästersystem
– Injektorblästersystem

Användningsområden

Rengöringsblästring:
– Borttagning av formrester på gjutgods
– Borttagning av anlöpningsfärg

Ytfinish:
– Förädla ytan
– Ta fram optiska effekter
– Ta fram ett jämnt profildjup över hela den blästrade komponenten

Kulblästring (shot peening):
– Målinriktad komprimering av ytan
(göra ytan fastare/förbättra de mekaniska egenskaperna)

Formblästring:
– Kulblästring för formgivning eller för att rikta arbetsstycken

Förpackning

hinkar på 25 kg på pallar med 1 t

Minsta kvantitet

25 kg (1 hink)

Vill du beställa keramiska kulor? Här hittar du till frågeformuläret