Blästringssoda

Blästringssoda är ett speciellt salt för blästertekniken och grundas på rent, syntetiskt natriumbikarbonat. Soda har en lägre hårdhet och är därmed lämplig för rengöring av känsliga ytor. Ett av det väsentligaste fördelarna med detta blästermedel är att det är vattenlösligt.

Kornstorlekar som kan levereras

(huvudkornområde)

0,10-0,30mm
0,30-0,50mm

Fysikaliska egenskaper

Hårdhet: 2,0–3,0 mohs
Kornform: kantig
Specifik vikt: ca 2,2 g/cm3
Bulkvikt: ca 0,5–1,3 g/cm³
(beroende på kornstorlek)

Kemisk genomsnittsanalys

NaHCO3 : 97,0-99,0%
Na2CO3: 1,0-3,0%

Blästersystem

– Tryckblästersystem
– Injektorblästersystem
– Speciella sodablästersystem

Användningsområden

– Mjuk rengöring av tunn metall utan materialskevhet
– Skonsam rengöring av motorer och motordelar
– Borttagning av lack på lackerade delar
– Rengöring av industrianläggningar
– Rengöring av K-märkta byggnader
– Rengöring inom livsmedelsindustrin

Förpackning

Säckar på 25 kg på pallar med 1225 kg

Minsta kvantitet

50 kg (2 säckar)

Vill du beställa blästringssoda? Här hittar du till frågeformuläret