Normalkorund

Normalkorund (brun) består till största delen av aluminiumoxid och är nästan helt järnfri. I jämförelse med ädelkorund har normalkorund en lägre renhet. Den speciella blandningen gör den kantiga mineralen extremt hållbar och kombinerar egenskaperna hård och seg. Normalkorund används huvudsakligen inom blästertekniken och golvindustrin. Normalkorund hör till gruppen elektrokorund.

Kornstorlekar som kan levereras

(huvudkornområde)

FEPA
F 012: 1400–2000µm
F 014: 1180–1700µm
F 016: 1000–1400µm
F 020: 850–1180µm

F 022: 710–1000µm
F 024: 600–850µm
F 030: 500–710µm
F 036: 425–600µm
F 040: 355–500µm
F 046: 300–425µm
F 054: 250–355µm
F 060: 212–300µm
F 070: 180–250µm
F 080: 150–212µm
F 090: 125–180µm
F 100: 106–150µm
F 120: 90–125µm
F 150: 63–106µm
F 180: 63–90µm
F 220: 53–75µm

Metriskt
0,25-0,50mm

0,50-1,00mm

Fysikaliska egenskaper

Hårdhet: 9 mohs
Kornform: kantig
Smältpunkt: ca 2050 °C
Specifik vikt: ca 3,9–4,1 g/cm3
Bulkvikt: ca 1,5–2,1 g/cm3
(beroende på kornstorlek)

Kemisk genomsnittsanalys

Al2O3: 95,20%
TiO2: 2,45%
Fe2O3: 0,15%
SiO2: 1,20%
CaO: 0,30%

Blästersystem

– Tryckblästersystem
– Injektorblästersystem

Användningsområden

Golvindustrin:
– Fyllmaterial för slitstarka golv

Rengöringsblästring:
– Rengöring av metalliska ytor med materialnötning (slipande verkan)
– Borttagning av rost och glödskalsskikt på metalliska ytor
– Borttagning av anlöpningsfärg
– Borttagning av lack

Övrigt:
– Ytförberedelse för påföring av skyddslager och sprutarbeten
– Rugga upp metalliska ytor innan påföring (sweepa)
– Bearbeta arbetsstycken med extremt hög hårdhet
– Grada av
– Matta glas
– Blästra sten (stenhuggare)

Förpackning

säckar på 25 kg på pallar med 1 t

Minsta kvantitet

50 kg (2 säckar)

Vill du beställa normalkorund? Här hittar du till frågeformuläret