Normalkorund FeSi

Normalkorund FeSi är en biprodukt vid korundtillverkningen. Detta kantiga blästermedel består av en mineralisk och en metallisk del. Tack vare den höga andelen järn är normalkorund FeSi endast lämplig i begränsad omfattning för bearbetning av rostfritt stål och aluminium. Denna blästerkorund kombinerar egenskaperna hård och spröd, och är relativt tung. Normalkorund FeSi är det billigaste blästermedlet grundat på korund.

Kornstorlekar som kan levereras

(huvudkornområde)

0,12-0,25mm
0,25-0,50mm
0,50-1,00mm
1,00-2,00mm

Fysikaliska egenskaper

Hårdhet: 9 mohs
Kornform: kantig
Smältpunkt: ca 1950 °C
Specifik vikt: ca 6 g/cm3
Bulkvikt: ca 3,2–4,0 g/cm³
(beroende på kornstorlek)

Kemisk genomsnittsanalys

Al2O3: 35,60%
TiO2: 0,80%
Fe2O3: 0,30%
SiO2: 0,30%
Fe: 46,20%
Si: 12,30%
Ti: 4,50%

Blästersystem

– Tryckblästersystem
– Injektorblästersystem

Användningsområden

Rengöringsblästring:
– Rengöring av metalliska ytor med materialnötning (slipande verkan)
– Borttagning av rost och glödskalsskikt på metalliska ytor
– Borttagning av anlöpningsfärg
– Borttagning av lack

Övrigt:
– Rugga upp metalliska ytor innan påföring
– Grada av

Förpackning

säckar på 25 kg på pallar med 1 t

Minsta kvantitet

50 kg (2 säckar)

Vill du beställa normalkorund FeSi? Här hittar du till frågeformuläret